I BFMD – Koncert 4

26.10.2014, niedziela, g. 17

KONCERT FINAŁOWY: MUZYKA RODZINY BACHÓW
Urszula Bartkiewicz - klawesyn

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Das Wohltemperierte Klavier t. II: Preludia i Fugi: c-moll, Es-dur, d-moll, G-dur

CARL PHILIP EMANUEL BACH (1714-1788)
Sonata in e moll, Wq.62/12 (Allemande, Couranta, Sarabande, Menuet 1,2,3, Gigue)

JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH BACH (1732-1795)
Solfeggio (D-dur), Allegretto (F-dur)

JOHANN CHRISTIAN BACH (1735-1782)
Sonata III (G-dur) (Allegro, Allegretto)

WILHELM FRIEDEMANN BACH (1710-1784)
Polonezy: c-moll, e-moll, Es-dur


Prof. URSZULA BARTKIEWICZ dyplom z wyróżnieniem uzyskała w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie Elżbiety Stefańskiej, następnie ukończyła z pierwszą lokatą studia podyplomowe w Konserwatorium w Paryżu pod kierunkiem Huguette Dreyfus. Swoje artystyczne umiejętności doskonaliła na wielu międzynarodowych muzycznych kursach mistrzowskich, m.in. w Pradze, Zurichu, Paryżu, Madrycie, Stuttgarcie, pracując z Zuzanną Ruzickovą, Kennethem Gilbertem oraz z uczniem Wandy Landowskiej - Rafaelem Puyaną. Jest laureatką Głównej Nagrody na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1975 r.), Nagrody Publiczności na Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym w Paryżu (1975 r.), I Nagrody - Złotego Medalu na Klawesynowym Konkursie Conservatoire Nationale de Bobigny (Paryż 1977). W 2006 roku otrzymała Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej.
Bogatą działalność artystyczną prowadzi od 1974 r. Ma w swym dorobku koncerty solowe i kameralne w kraju oraz za granicą - w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Rosji, Słowacji, USA, Wielkiej Brytanii, na Litwie i Łotwie. Brała udział w wielu festiwalach i cyklach muzycznych. Bardzo często obejmuje kierownictwo artystyczne i muzyczne koncertów, w których bierze udział. Jej działalność artystyczna to także bardzo liczne nagrania radiowe, również telewizyjne i płytowe. Jako pierwsza nagrała Sonaty klawesynowe G.P.Del Buono, odkryte przez siebie utwory klawesynowe polskich kompozytorów z II połowy XVIII wieku oraz wszystkie tańce z Tabulatury Jana z Lublina. Jako pierwsza w Polsce nagrała całe Das Wohltemperierte Klavier J.S.Bacha, wydając 4-płytowy album, aby uczcić 250 rocznicę śmierci kompozytora. 24 maja 2000 r. otrzymała za to nagranie najważniejszą polską nagrodę muzyczną przyznawaną przez Akademię Fonograficzną: Fryderyk ‘ 99.
Obszerny repertuar Urszuli Bartkiewicz zawiera dzieła solowe, kameralne i orkiestrowe epoki renesansu, baroku, klasycyzmu, wieku XX, XXI w tym wiele światowych prawykonań. Chętnie promuje muzykę polską i polskich muzyków. W 1991 r. założyła działającą na rzecz kultury niekomercyjnej Fundację Pro Bono Artis, w której honorowo pełni funkcję wiceprezesa. W roku 1993 ufundowała nagrodę dla najlepszego polskiego uczestnika Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego w Warszawie oraz współpracowała przy przygotowaniach i organizacji tego konkursu. W 1995 r. wzięła udział w promocyjnym nagraniu płyty z prawykonaniami polskiej muzyki współczesnej, a rok później wydała własną płytę z dawną klawesynową muzyką polską. Wsparła swą inicjatywą tworzenie Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej w Warszawie. Recitalem w dniu 20 marca 2000 r. zainaugurowała działalność koncertową Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Otrzymała nagrody i wyróżnienia, m.in. "Honorową Odznakę Jeunesses Musicales de Pologne" (1979),odznakę "Zasłużony Działacz Kultury" (1996), stypendium naukowe Ministra Kultury i Sztuki (1997), Nagrodę Indywidualną Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (2001), Złoty Krzyż Zasługi (2002), Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2004), Medal Starosty Bydgoskiego za zasługi dla powiatu (2004). Jest profesorem sztuk muzycznych. Prowadzi klasę klawesynu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i w ZPSM im. F.Chopina w Warszawie. W bydgoskiej Akademii Muzycznej zainicjowała i kieruje Zakładem Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej, w ZPSM im.F.Chopina założyła i prowadzi Sekcję Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej. Tworzy i wprowadza własne programy edukacyjne dotyczące wykonawstwa muzyki dawnej. Otacza opieką artystyczną młodych muzyków, udziela konsultacji, publikuje artykuły w wydawnictwach specjalistycznych, prowadzi seminaria, warsztaty i wykłady w zakresie muzyki dawnej, m.in. w Wayne State University w USA, Akademii Muzycznej w Krakowie, Warszawie i Białymstoku. Była inicjatorem, kierownikiem naukowym i artystycznym Seminarium Muzyki Dawnej zorganizowanym w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w 2000, 2003 i 2005 r. W listopadzie 2005 r. prowadziła wykłady i kursy interpretacji dla studentów Wydziału Muzycznego Akademii Sztuki w Banskiej Bystricy (Słowacja) w ramach grantu Programu Sokrates/Erasmus.                                                             wg: www.amuz.bydgoszcz.pl