Granty na lokalne inicjatywy oddolne


W ramach projektu „Inicjuj z FIO” Ośrodek TŁOK w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica przyznaje granty na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
Towarzystwo, jako młoda organizacja pozarządowa, złożyło wnioski aplikacyjne na przyznanie mikrodotacji i otrzymało dofinansowanie na doposażenie biura.
Z uzyskanego dofinansowania Towarzystwo nabyło:
- laptop,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- oprogramowanie,
- materiały biurowe,
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany dla potrzeb Towarzystwa oraz współpracujących wolontariuszy. Konkurs „Inicjuj z FIO” pozwoli skutecznie realizować kolejne projekty. Mamy dobry sprzęt, który będzie służył do realizacji wielu działań przez lata i będzie sprzyjał podejmowaniu inicjatyw aktywizujących mieszkańców regionu i miasta.
 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich