II edycja konkursku "Inicjuj z FIO"


Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Towarzystwo wzięło udział w II edycji konkursu „Inicjuj z FIO” realizowanego przez Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach którego przyznawane są granty na oddolne inicjatywy mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jako organizacja działająca nie dłużej niż półtora roku, otrzymaliśmy dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego – mebli. Z wyposażenia biura będą korzystać osoby realizujące kolejne projekty oraz podejmujące inicjatywy na rzecz mieszkańców regionu i miasta.