III Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej

W dniu 18 kwietnia (sobota) o g. 16 w Kościele Zbawiciela przy ul. Warszawskiej odbył się III Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej.WIĘCEJ FOTOGRAFII: tutaj (fot. Sławomir Kołtuński, Jakub Kwintal)


WYKONAWCY:


 Zespół Wokalny Katedry Bydgoskiej, dyr. Prof. Mariusz Kończal

Zespół Wokalny Katedralny Bydgoskiej jest kontynuacją Bydgoskiego Chóru Katedralnego, powstałego w październiku 1999 r. z inicjatywy Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego, metropolity gnieźnieńskiego. Zespół działa przy rzymsko-katolickiej Katedrze w Bydgoszczy.

Dyrygentem i kierownikiem artystycznym od początku istnienia jest Mariusz Kończal. 

W zespole śpiewają uczniowie, studenci i osoby pracujące. Repertuar składa się z europejskiej muzyki á cappella od XV do XXI wieku. 

Zespół bierze udział w ważnych uroczystościach kościelnych i państwowych odbywających się w katedrze i poza nią, a także koncertuje w Polsce i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. w Rumi, Łodzi, Rzeszowie, Warszawie, w Monster (Holandia), Sofii (Bułgaria) i Pardubicach (Czechy). 


ks. A. Chlondowski – Zmartwychwstał Pan
ks. J. Łaś – Niech radośnie bija dzwony
P. Pałka – Dziś Chrystus Król
O. Gjeilo – Ubi Caritas
J. E. Moore - An Irish Blessing


 Chór "Assumpta" z Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przyłękach, dyr. Iwona Szubarga

Początki naszego chóru sięgają 2010 roku. Jesteśmy mieszanym chórem, a swoje dźwięki staramy się wydobywać na czterogłosy. Niektórzy z nas posiadają wykształcenie muzyczne. W naszym zespole są osoby młode, studenci oraz osoby pracujące. Jednak przede wszystkim jesteśmy zgraną grupą kolegów i koleżanek, których łączy pasja śpiewania.

Spotykamy się raz w tygodniu w Domu Parafialnym gdzie pod bacznym okiem naszej Pani Dyrygent Iwony Szubargi oraz pomocy Pani Małgorzaty Ziółkowskiej uczymy się repertuaru chóralnego, pracując nad emisją głosu i poprawną techniką śpiewu.

Misją naszego chóru jest przede wszystkim służba polegającą na ożywianiu i ubogacaniu śpiewu w Świętej Liturgii Kościoła. Naszą posługą pragniemy pomagać w budowaniu duchowej więzi z Bogiem, a także między sobą nawzajem w naszej parafialnej wspólnocie. Naszym opiekunem duchowym jest ks. Zdzisław Lahutta proboszcz naszej parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przyłękach.

Pełni wiary we własne możliwości, występujemy w różnych miejscowościach wykonując muzykę religijną i patriotyczną. Wśród naszego repertuaru bardzo ważne miejsce zajmują kolędy i pastorałki, które staramy się zaprezentować na różnych przeglądach odbywających się w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W każdym naszym występie znajdujemy bardzo dużo radości, a spontaniczne reakcje i oklaski słuchaczy są dla nas najmilszą nagrodą.

Strona internetowa: assumpta.pl


W. A. Mozart - Ave Verum Corpus
J. Gałuszka - Baranki
J. Sykulski - Podnieś mnie Jezu
G. P. da Palestrina (opr. A. Gouzes) - O dniu radosny
P. Bębenek - Życie jesteś chwilą


 Chór Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy, dyr. Emilia Landowska

Chór, liczący obecnie 28 osób, powstał w 2011 r. z inicjatywy proboszcza ks. prałata Mieczysława Bielińskiego. W dniu 14 października odbyło się pierwsze spotkanie chórzystów. Chórem kieruje, od chwili jego powstania, mgr Emilia Landowska.

Chór swoim śpiewem uświetnia niedzielną i świąteczną liturgię, a dwa razy w roku organizuje otwarte koncerty z udziałem muzyków i wokalistów z bydgoskiego środowiska artystycznego. Chór organizuje ponadto Przegląd Pieśni Maryjnej w swojej parafii. Pomimo krótkiego okresu działania zespół zdobył już kilka wyróżnień na organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim przeglądach oraz wystąpił w programie transmitowanym przez Telewizję Regionalną.

W listopadzie 2014 roku chór nagrał swoją pierwszą płytę CD, na której znalazły się kolędy i pastorałki.


E. Daniel (sł. i opr. D. Kusz) - Niebo wysokie, raduj się
opr. P. Bębenek, sł. J. Tisserant (tł. ss. Benedyktynki Sakramentki) - O, dzieci boże
J. Gałuszka  (sł. za Kyriale Benedykt.) - Oto są baranki młode
G. P. da Palestrina (opr. A. Gouzes) - O dniu radosny


 Chór Ewangelicki im. Oskara Kolberga z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile, dyr. Waldemar Ratajczyk

Chór działa od marca 2013 roku i powstał z inicjatywy ks. Tomasz Woli, proboszcza Parafii, i jest najmłodszym chórem kościelnym w Diecezji Pomorsko – Wielkopolskiej.

Swój pierwszy występ opierający się głównie na kanonach chór zanotował podczas nabożeństwa konfirmacyjnego 24.05.2013 roku w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Jana w Pile. Pierwszy występ wyjazdowy miał miejsce w Kościele św. Trójcy w Gorzowie Wielkopolskim z okazji 50 - lecia poświęcenia miejscowej świątyni.

W ubiegłym roku Chór ewangelicki im. Oskara Kolberga po raz pierwszy wystąpił na Diecezjalnym Zjeździe Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Sopocie oraz I Ekumenicznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pile. Od samego początku dyrygentem zespołu jest Waldemar Ratajczyk.


Pieśń wielkanocna
Boże Jedyny
M. Gomółka (sł. J. Kochanowski) - Pana ja wzywać będę
Morning has broken


 Chór "Jubilate Deo" z Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy, dyr. Piotr Duchalski

Śpiewajmy Panu!

W roku 1923 z inicjatywy ks. J. Konopczyńskiego powstał chór mieszany, którym kierował ks. Dziadzia. Tego samego roku został zaangażowany organista i dyrygent Alojzy Domachowski. W 1926 roku opiekę nad chórem sprawował ks. Słupiński, a organistą i dyrygentem był Anzelm Kędzierzyński. W krótkim czasie liczba chórzystów znacząco się zwiększyła. Chór uświetniał swoim śpiewem uroczystości w rodzinnej parafii, a także w innych parafiach. Zdobywał liczne dyplomy i nagrody. Po wojnie, w 1968 roku, ks. Czesław Rólski zaangażował nowego organistę, a zarazem dyrygenta – Stanisława Mazę, który pracował bardzo ofiarnie ponad 24 lata i pozostawił po sobie ponad 100 różnych kompozycji. Część z nich jest wykonywana do dnia dzisiejszego. W 1994 roku funkcję organisty i dyrygenta przejął Janusz Sierszulski . W 1996 roku dyrygent wybiera nazwę dla zespołu śpiewaczego – „JUBILATE DEO”. Od listopada 1997 roku dyrygentem zostaje Agnieszka Jędrzejewska – Stachura.

Chór na przestrzeni tych lat uświetnia śpiewem wszystkie uroczystości w swojej parafii, a także występuje z koncertami w innych parafiach. Brał czynny udział w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej, występował z zespołami chóralnymi na Starym Rynku 3 maja 1996 roku, oraz 18 czerwca w czasie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Wielokrotnie chór wielbił Boga w różnych pielgrzymkach, a mianowicie: na Jasnej Górze, w Licheniu, Niepokalanowie, Górce Klasztornej, Świętej Lipce, Markowicach, Pelplinie, Gdańsku Oliwie, Warszawie na Żoliborzu. Ukoronowaniem działań było wzięcie udziału w zespolonym śpiewie zjednoczonych chórów podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bydgoszczy w 1999 roku. Kronika chóru prowadzona jest od 1979 roku. Również tego roku został poświęcony sztandar z wizerunkiem świętej Cecylii. 

Chór Jubilate Deo jest aktywnym członkiem Federacji Caecylianum, zrzeszającej chóry kościelne całej Polski. W ramach członkostwa w Federacji chór bierze udział w warsztatach z zakresu zespołowej emisji głosu, uczestniczy w przeglądach, konkursach i festiwalach.

W ciągu ostatnich lat dyrygentami chóru byli: Dariusz Rynkowski, Kamil Turalski, Paweł Pawłowicz. Od lutego 2014 roku stanowisko organisty i dyrygenta objął Piotr Duchalski. Opiekunem chóru jest ks. Prałat Andrzej Kłosiński, proboszcz naszej parafii. 

Podążając za Świętym Augustynem, który mówił: „Śpiew to wyraz radości, a ściśle mówiąc - wyraz miłości”, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników śpiewu do wstąpienia w szeregi chóru JUBILATE DEO.


S. Maza - Chrystus Pan zmartwychwstał
J. Łaś - Niech radośnie biją dzwony
S. Maza - Regina Caeli
S. Maza - Zwycięzca śmierci


 Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy, dyr. Jakub Kwintal

Chór reaktywowanych został, po 23 latach przerwy, w marcu 1999 roku. Początkowo dwugłosowy, z czasem przerodził się w zespół czterogłosowy. Przez 12 lat działał pod kierunkiem Karola Marcinkowskiego. Od września 2011 roku dyrygentem chóru jest kantor parafii, dr Jakub Kwintal.

Zespół działa aktywnie zarówno w Parafii, głównie uświetniając wszystkie świąteczne liturgie w ciągu roku, jak i poza nią, wykonując koncerty w kościołach innych wyznań chrześcijańskich w regionie oraz biorąc udział w nabożeństwach ekumenicznych.

Chórzyści spotykają się raz w tygodniu na środowych próbach w Luterańskim Centrum Parafialnym przy ul. Warszawskiej.

Zespół jest organizatorem Ekumenicznego Przeglądu Pieśni Wielkanocnej.

Strona internetowa: chorewangelicki.blogspot.com


Bp N. Selnecker (opr. J. Kwintal, sł. za Śpiewnikiem Warszawskim) - Dzień nastał nam wesoły
J. Walter (sł. ks. M. Luter) - Chrystus był w śmierci mocy
G. Young - Alleluia