Zarząd

Iwona Berger-Loskot - Prezes
Jakub Kwintal - Wiceprezes
Jacek Manitius - Członek Zarządu